Novinky a akcie
Chcete užitočné tipy a informácie o našich akciách, či zľavách?

Očná gymnastika – urobte dobre svojmu zraku

Zaujímavosti » Očná gymnastika – urobte dobre svojmu zraku

Keď cvičíte očnú jogu, správne ich namáhate a vďaka tomu sa zlepšuje zraková kondícia.  
Zvyknite si každý deň na pár cvikov pre uvoľňovanie napnutých a strnulých svalov očí a ich okolia. Oči sa potom budú pohybovať a prispôsobovať oveľa voľnejšie a dokonca to môže viesť k obnoveniu pôvodnej dĺžky svalov, ktoré v niektorých prípadoch svojim krátením deformujú očnú buľvu. A to spôsobuje poruchu zraku - krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Cvičiť môžete v akejkoľvek polohe, najlepšie každý deň asi 4 - 8 minút. Zlepšenie sa môže dostaviť už po mesiaci.

1. Najskôr si uvoľnite krčné svaly. Hlavou pohybujte hore a dole a potom do strán.
2. Následne hlavou krúžte do jednej a potom do druhej strany.
3. a 4. cvik odštartuje očnú gymnastiku - pomaly zatvárajte a otvárajte viečka.
5. a 6. cvik do strán, čiže očami pozrite raz do pravej strany, potom do ľavej. Hlavu pritom neotáčajte. Pri pomalšom tempe vyskúšajte aj ťahanie dlhej priamky z jednej strany na druhú.
7. a 8. cvik do kríža. Očami pozrite do jednej strany, potom zatvorte viečka. Otvorte viečka a očami pozrite na opačnú stranu a znova klipnite viečkami.
9. a 10. krúživý cvik, takže očami pozrite do strany a opíšte kruh v smere hodinových ručičiek a potom opačne. Oči presuňte na opačnú stranu a znova opíšte kruhy v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
11. a 12. približovací cvik akomodácie očnej šošovky. Chyťte do ruky pero a držte ho asi 40 centimetrov pred tvárou. Očami pozerajte na špičku pera, ktoré potom začnete pomaly približovať k tvári, zastavte asi desať centimetrov pred špičkou nosa.
Každý cvik zopakujte 8-10x.

 

Toto sú základné cviky, ktoré môžete dopĺňať alebo obmieňať. Napríklad pohyby očami nadol a nahor. Usilujte sa pozrieť na koreň nosa, čo najvyššie... potom nadol, čo najnižšie a opakujte. Vždy musíte pociťovať určité napätie.
Alebo žmurkanie. Najprv zamierte pohľad na špičku vášho nosa a zažmurkajte. Po chvíľke predpažte, vztýčte ukazovák a pozrite sa na jeho špičku. Za neustáleho mrkania zamierte pohľad približne päť metrov pred seba, potom ďalej až do nekonečna. Stále pritom žmurkajte a postupne sa vracajte do východiskovej polohy.

Počas cvičenia si dožičte pauzy, keď zatvoríte oči na niekoľko sekúnd a necháte ich oddychovať.

Na záver si môžete urobiť masáž očných svalov a buľvy.  Zavrieme oči, ruky zovrieme v päsť a ukazováky priložíme na očné buľvy. Pretierame si ich 3x, potom päsťami skĺzneme na spánky a v ich priehlbine, kde je veľmi citlivé miesto, ich trieme kĺbom ukazováka.

 

Moješošovky.sk 2013 © Kontakt: info@mojesosovky.sk;